Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: http://luxuryvintage.nl, hierna te noemen:” de website”.

Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

afwijzing van aansprakelijkheid

Hoewel Luxury Vintage en de houder van de website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website of de bestelling worden ontleend. De prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type-, zet- en drukfouten. Luxury Vintage kan niet garanderen dat een product op voorraad is. Uitverkochte producten kunnen in de meeste gevallen niet meer worden geleverd.

De toegang tot en het gebruik van de website is voor risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Luxury Vintage draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website. Alle rechten voorbehouden.

auteursrecht

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen, etc.) weergegeven op de website zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luxury Vintage is het verboden om de beschermde inhoud, gepubliceerd op de website, in andere programma’s danwel andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doeleneinden. U mag informatie weergegeven op de website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. De website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Luxury Vintage en de houder van de website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via de websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Luxury Vintage en de houder van de website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Luxury Vintage en de houder van de website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en/of volledigheid.

 

wijzigingen

Luxury Vintage en de houder van de website behouden zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

toepasselijkheid recht

Op de website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.